Als buitenlandse organisatie die activiteiten in Nederland gaat ontplooien doet u er verstandig aan de administratie van meet af aan goed in te richten. Zo niet, dan herkent u zich wellicht in het volgende. Uw pas opgerichte vennootschap is volop in bedrijf. De financiële administratie voldoet aan de wensen en eisen van het buitenlandse groepshoofdkantoor, conform de hun voorgeschreven GAAP. Maar u moet uw fiscale aangifte in Nederland doen. En u moet t.z.t. ook een statutair jaarverslag opstellen. De overeenkomst van deze rapportages is dat ze allemaal moeten kloppen. Maar hoe doet u dat, met alle verschillen tussen de richtlijnen van het hoofdkantoor en de lokale administratieve en fiscale regelgeving?

Veel bedrijven schuiven die problematiek voor zich uit. Zolang de maandrapportages kloppen, komt de rest vanzelf, denken ze. En daar ontstaan de problemen. Administraties die niet aansluiten, suboptimale fiscale verrekeningen en andere vormen van inefficiëntie steken de kop op. Of tijdnood, omdat de deadline over het hoofd gezien is. Met steeds die ene vraag: hoe krijgen we alles kloppend?

Resultaat in elke situatie

Dit zijn nou typische situaties waar Bridgekeeper een oplossing voor heeft. Wij bieden u of uw adviseurs ondersteuning op het gebied van uw financiële administratie. Bij de inrichting ervan en bij het opstellen van de statutaire jaarverslagen of de fiscale aangiftes. Controlling-werkzaamheden met een complex karakter. Zowel in de opstartfase van uw vennootschap als ook in een later stadium, waarin de problemen van een haperende administratie zich manifesteren.